Geschäfts­lei­tung

Jutta Kruft-Lohrengel
Geschäfts­lei­tung

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Gerret Hage­meier
Geschäfts­lei­tung

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Verkauf

Misel Krupic
Verkaufs­lei­tung Neuwagen

Telefon: 0208 6907-142

 

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Matthias Brodowski
Verkauf Neu- und Gebraucht­wagen

Telefon: 0208 6907-130

 

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Sascha Milbrandt
Verkauf Neu- und Gebraucht­wagen
Vertrieb an Groß­kunden
Koor­di­na­tion Gebraucht­wagen

Telefon: 0208 6907-150

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Alex­ander Flaisch
Verkauf Neu- und Gebraucht­wagen

Telefon: 0208 6907-127

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Chri­stoph Schoofs
Verkauf Neu- und Gebraucht­wagen

Telefon: 0208 6907-128

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Marcel Hoppe
Verkauf Neu- und Gebraucht­wagen

Telefon: 0208 6907-125

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Service & Werk­statt

Andreas Giesen
Service­leiter

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Jörg Broddin
Service­be­rater

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Markus Büttner
Service­be­rater

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Chri­stian Dehlen
Service­be­rater

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Fabian Land­graeber
Service­be­rater

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Janine Bawold
Service Assi­stentin

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Ivona Divkovic
Service Assi­stentin

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Jacquel­line Diene­feld
Service Assi­stentin

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Lisa Unzen
Service Assi­stentin

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Hans Schlin­ger­mann
Karos­se­rie­bau­mei­ster

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Sven Weyen
Werk­statt­lei­tung

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Ersatz­teile & Zubehör

Klaus Opalka
Teile­ver­triebs­lei­tung

Telefon: 0208 6907-139

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Peter Wächter
Teile­fach­ver­käufer

Telefon: 0208 6907-0

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Marco Gürtler
Teile­ver­trieb & Gewähr­lei­stung

Telefon: 0208 6907-152

Kontakt per E-Mail aufnehmen

Daniel Schröder
Teile­ver­trieb

Telefon: 0208 6907-131

Kontakt per E-Mail aufnehmen